Velkommen til Aglo Barnehager!

Aglo barnehager består av to barnehager som begge ble egne rettsubjekt fra 1.1.23;  Aglo barnehage Eventyrhuset AS på Skatval og Aglo barnehage Sentrum AS i Stjørdal. Begge barnehagene er ideelle og er datterselskap av Blå Kors Opplæringssenter Aglo.


Våre åpningstider er 0645-1700

Vi har ledige barnehageplasser til høsten, og hos oss kan du søke plass hele året. Du kan søke plass her.
MED HJERTE, KUNNSKAP OG KRAFT SKAPER AGLO BARNEHAGE MULIGHETER FOR MESTRING OG MENING