SØKE PLASS


Stjørdal kommune har samordnet opptak, og søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars hvert år.

Søkere ved hovedopptaket blir som hovedregel tilbudt plass fra nytt barnehageår 15.august. Men det er mulig å søke barnehageplass hele året. De som har søkt etter fristen tas opp ved ledig plass og fortløpende etter alder og gruppesammensetning. Mer informasjon om opptaket finner du her. Du kommer også direkte til søknadsskjemaet ved å trykke på ikonet nederst på siden.

Først velger du hvilken måned du ønsker barnet skal starte, deretter velger du om du ønsker plass på Aglo barnehage Eventyrhuset på Skatval eller Aglo barnehage Sentrum i Stjørdal.


NB! Vi gjør oppmerksom på at det er Chrome som må benyttes som nettleser når du skal søke barnehageplass, endre eller si opp plassen. Det er dessverre ikke mulig å komme inn på skjemaet ved bruk av Safari eller Internet Explorer