Velkommen til Aglo Barnehager!


Aglo barnehager består av to barnehager; Aglo Eventyrhuset på Skatval og Aglo Sentrum i Stjørdal. Begge er en del av Aglo Opplæringssenter, som eies og drives av Blå Kors Norge.

Våre åpningstider er 0645-1700

Hos oss kan du søke plass hele året. men søknadsfristen for neste hovedopptak er 1.mars 2020. Du kan søke plass her.
MED HJERTE, KUNNSKAP OG KRAFT SKAPER AGLO BARNEHAGE MULIGHETER FOR MESTRING OG MENING